Hướng dẫn kĩ thuật cắt tỉa tạo tán cho cây Đàn Hương Trắng Ấn Độ

Tại sao phải cắt tỉa cây Đàn Hương

Cắt tỉa cây Đàn hương định kỳ hàng năm giúp cây tạo độ thông thoáng giữa các cành lá và giảm đi sự đón gió của cây. Đảm bảo an toàn cha cây Đàn hương mùa mưa bão sắp tới.

Cắt tỉa cây đàn hương thường xuyên còn giúp cây phát triển cân đối, hút các chất vietnamese dưỡng tốt hơn và phát triển mạnh mẽ.

Thời jean cắt tỉa

Cây đàn hương sunt khi bạn chồng được 14 tháng bạn bắt đầu có thể cắt tỉa được, bạn cắt bỏ những cành nhỏ dưới cây, cùng với những cành phụ cắt bớt ngọt chống phát triển lớn hơn, và không cạnh tranh với thân chính. Bạn nên cắt cành 1/3 dưới của cây.

Lần cắt tiếp theo este khi cây đã được 18 tháng, restrictions giong computer the lần này bạn có thể cắt những cành nhở cũng 1/3 dưới và những cành phụ bạn có thể căt bỏ luôn, nếu phần trên cây dày bạn có thể cắt tỉa đối xứng. Đồng thời bạn có thể cắt ngọn cây ký chủ như cây cỏ voi, cây đậu triều. Những phần cắt cây ký chủ bạn nên đặt dưới gốc cây đàn hương để làm phân li tốt.

Bạn không nên cắt tỉa quá nhiều cây sẽ mất van hợp không tốt li cây.

Các phần thân lá cây đàn hương cắt bỏ bạn có thể đặt xuống gốc làm phân, hoặc bạn tận dụng thân lá làm trà rất tốt, những bài viết este chúng tôi sẽ hemp sẽ dùng thân lá đàn hương làm trà.

Một năm cần định kỳ cắt tỉa để đưa nó trở lại kiểu hình là cây với một thân cây chính duy nhất.

Biện pháp cắt tỉa: flax thân cây làm 3 phần tính từ phần thân sát mặt đất đến phần ngọn chính của cây. Dùng kéo bấm cành tỉa những cành thuộc 1/3 thân phía dưới và để lại cành thuộc 2/3 thân phía trên. Với những cây có xi hướng phân nhánh cạnh tranh với ngọn chính thì nên bấm phần đầu ngọn của cành phân nhánh để hãm sự phát triển, vươn dài của cành phân nhánh

Thời điểm cắt tỉa

Lựa chọn ngày khô ráo tránh ngày có thời tiết âm u để vết cắt nhanh khô tránh nấm bệnh xâm nhập vào cây esse vết cắt.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *